• 1
  • 3
  • 2

ស្វាគមន៍ទៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើង

ក្វាងចូវ Ruiyinxiang ការិយាល័យ Co. , Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈឯកទេសក្នុងការផលិតការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យនិងការិយាល័យ។ យើងបាននាំចេញការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈការិយាល័យនិងការិយាល័យសម្រាប់ 9 ឆ្នាំ។ យើងមានជំនាញល្អក្នុងការនាំចេញទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបអាមេរិកជ្ឈិតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាហ្វ្រិក។